You are currently viewing Vinobranie 2022 – alegorický sprievod

Vinobranie 2022 – alegorický sprievod

V sprievode na vinobraní je už tradičná účasť baníkov. Ani tento rok nebol výnimkou a v nedeľu 18.9.2022 bol banícky stav zastúpený nie len pezinskými baníkmi, ale aj našimi priateľmi z iných spolkov.