Túto sobotu 29.8.2020 Malokarpatský banícky spolok v Pezinku usporiadal v lese nad Pezinkom v areáli Antimónovej štôlne,3. ročník detskej baníckej akadémie JUDr. Dušana Vilima.

Celodennú akciu pre deti sme pripravovali už niekoľko mesiacov a bolo potrebné veľmi veľa brigádnických hodín, aby bol náš nový areál pripravený. Niekedy sme už toho mali plné zuby, ale vidieť rozžiarené detské tváre, to stálo za všetok ten čas, a námahu. Vyše 150 detí plus ich rodičia zážitkovou formou sa dozvedeli o baníctve v našom regióne, o mineráloch a o prírode. 

Deti plnili úlohy rôzneho zamerania: 

 • pohľadaj, pozbieraj (plod javora, kôra, smreková šiška, plod duba)
 • získaj (vzácne kamene, zlatinka, zlatý kameň a svetlo )
 • nauč sa a preskúmaj (geológ, netopier, baňa baník )
 • vyskúšaj (záchranár, hasič, prútikár, fúrikár )

 

Po tom čo deti splnili všetky úlohy, boli prijaté do stavu baníckeho,  slávnostným skokom cez fáračky.

 

Akcia však týmto nekončila, ale deti mali možnosť sa spúšťať na lanovej dráhe, vyrobiť si v tvorivých dielňach banský vozík, či stojan na telefón, zatiaľ čo rodičia si mohli opekať na ohníku, alebo len tak piknikovať.

Večer, tí, ktorí vydržali sa potom zúčastnili zapálenia partizánskej vatry pri príležitosti 76. výročia vypuknutia SNP.  Vatru sme zapálili v spolupráci so ZO Zväzu protifašistických bojovníkov brig. gen. K. Pekníka, a Zväz vojakov Slovenskej republiky – Klub Pezinok

Takéto veľké podujatie by sme nevedeli usporiadať bez pomoci spolupracujúcich spolkov a organizácií, ktorým sa chceme veľmi pekne poďakovať: DHZ Pezinok mesto za ukážku zásahu, ktorý predviedli ich šikovný najmenší členovia, Romanovi Lehotskému zo Spolku Permon Marianka za ukážku spracovania bridlice, Blanka Lehotská s OZ Miniopterus za rozprávanie o netopieroch, OZ Ochrana zdravia a životného prostredia z Modry a záchranárke Vlaďke Volanskej za ukážky prvej pomoci.

Pozrite si aj reportáž Pezinskej televízie :

A veľké ďakujeme patrí aj za pomoc a príspevky našich donorov :

 • Mesto Pezinok
 • Nafta, a.s.
 • Nadácia Revia
 • Stolárstvo Csengel, Modra
 • Mestský podnik služieb Pezinok
 • Lesy SR – LS Pezinok
 • Marius Pedersen
 • Peter Arvay – Modra
 • Metal Eco, s.r.o.

Všetky fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu :