Autor: PhDr. Lucia Šurinová
Fotografie : Stanislav Kovačič
Názov: Pezinské baníctvo v XX. storočí

Malé Karpaty a hlavne oblasť Pezinka má bohatú rudnú minulosť. Okrem známej ťažbe zlata, monografia sa zameriava na ťažbu koncom 19. a v 20. storočí.
Popisuje aj menej známy projekt „pyrit“, pri ktorom sa plánovalo ťažiť pyritovú rudu pre potreby CHZJD v Bratislave. V monografii sa autorka samozrejme venuje ťažbe antimónu, ako hlavnej suroviny závodu Pezinok. Podrobne popisuje históriu a vývoj závodu Rudných baní.
Autorka v publikácii spomína aj všetky významnejšie historické banské diela v regióne Malých Karpát.

V knihe sú použité zdroje zo Slovenského národného archívu, špec. pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici, archív Malokarpatského baníckeho spolku, osobný archív Rudolfa Šemberu, osobný archív autorky a oral history bývalých zamestnancov n.p. Rudné bane.

ISBN 978-80-570-0140-9
Rok vydania: 2018, Počet strán: 152

Cena publikácie je 9,- € k cene účtujeme poštovné a balné podľa druhu platby.

 

Ukážky z publikácie :    poštovné :
    Doporučene ( uhrada prevodom ) + 2,80 €Dobierka + 4,60 €