Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok

Pezinok-erb

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku, občianske združenie.   Registrované MV SR, číslo : VVS/1-900/90-10815  IČO : 31818145
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. ,  IBAN : SK47 0900 0000 0001 8190 1026, Swift kód‎: ‎GIBASKBX

Predseda:

Štefan Granec
mail: granec@banicipezinok.sk
tel.č. +421 905 300884

Banská expozícia:

Utorok    od 14:00   do 17:00
Štvrtok   od 14:00   do 17:00

Skupiny a školy:  
Pondelok až piatok treba nahlásiť na kontaktné údaje
 J. Mišutu -, 0904400876, alebo Š. Granca – 0905300884

RADA MBS:

Mária Pastorová
mail: pastorova@banicipezinok.sk
tel.č. +421 908 475660

Jozef Mišuta
Obrancov mieru 38, 902 01 Pezinok
mail: misuta@banicipezinok.sk
tel.č. +421 904 400876

Robert Vagač
mail: vagac@banicipezinok.sk
tel.č. +421 905 848444

Kontaktný formulár