V sobotu 27.8.2022 Malokarpatský banícky spolok v Pezinku usporiadal už tradičný 5.ročník detskej baníckej akadémie JUDr. Dušana Vilima.

Ráno to síce vyzeralo na búrku, ale naša Pezinská baba ju zadržala a búrka k nám neprešla. Počasie sa vyjasnilo a deti a ich rodičov čakal krásny letný deň.

Akciu pripravujeme počas celého roka. A veru sa aj neraz pohádame.  Ale vidieť usmiate detské tváre, to nám vynahradí všetok stres, čo pri príprave zažívame.

Aj tento rok skoro 170 detí a ich rodičov, sa zážitkovou formou dozvedeli o baníctve, geológii a prírode. Tentokrát sme sa inšpirovali Slovenskou banskou cestou.  

 

Už tradičné stanoviská, ako  geológ, ryžovanie zlata, hľadanie nugetov v halde, obsluha lanovky, vyklopanie polodrahokamov zo sadry,  výroba malých netopierov, sme doplnili aj nové atrakcie. „Uhoľná baňa“, hľadanie pyritu, či spoznávanie lesnej flóry.

Po tom čo deti splnili všetky úlohy, boli prijaté do stavu baníckeho slávnostným skokom cez fáračky.

Po skončení súťažnej časti, mohli záujemcovia sa zúčastniť komentovanej prehliadky bane.

Veľmi radi by sme poďakovali spolupracujúcim spolkom a organizáciám :

  • OZ DHZ Pezinok – mesto, za ukážku zásahu, ktorý predviedli ich šikovný najmenší členovia.
  • Romanovi Lehotskému zo Spolku Permon Marianka za ukážku spracovania bridlice.
  • Blanke Lehotskej s ZO SZOPK Miniopterus, Prírodovedecká fakulta UK, za rozprávanie o netopieroch.
  • OZ Ochrana zdravia a životného prostredia z Modry.
  • OZ Pernecké Oné, za pomoc pri príprave podujatia a pomoc na stanoviskách.
  • Spolek krojovaných horníků při obci Stonava. Mirkovi za jeho pútavé rozprávanie v bani a Lenke za vyčerpávajúcu asistenciu pri Slávnostnom skoku cez fáračky.
  • Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska za poskytnutie máp Slovenskej banskej cesty.

Toto podujate vieme zoranizovať iba vďaka podpore donorov. Preto veľké ďakujeme patrí aj : 

NAFTA, a.s.

Mesto Pezinok

Všetky fotografie z podujatia si  môžete pozrieť tu :