Autor: PhDr. Lucia Šurinová
Fotografie : Stanislav Kovačič
Názov: Stručné dejiny baníctva v Perneku

Malé Karpaty majú bohatú rudnú minulosť.  Okrem Pezinka sa ťažilo aj v menej známych lokalitách. Táto publikácia  popisuje históriu tažby rúd v Perneku. 
Popisuje doteraz známe jednotlivé obdobia tažiarstva, lokality a jednotlivých ťažiarov.  Pri lokalite Pernek je samozrejmé spomenúť aj uzkorozchodnú banskú železničku zo začiatku 20. storočia.

V knihe sú použité zdroje zo Slovenského národného archívu, Vojensko historického archívu, Štátny archív Bratislava, Štátny archív  pracovisko Modra a archív Malokarpatského baníckeho spolku.

ISBN 978-80-570-3901-3
Rok vydania: 2022, Počet strán: 73

Publikácia je dočasne vypredaná. Pripravujeme predaj elektronickej verzie.

Ukážky z publikácie :