Autor: Mgr. Miroslav Lacko, PhD.

Názov: Malokarpatské baníctvo do konca 16. storočia

Štúdia vypracovaná na objednávku Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku. Výskum autora vo Viedenskom archíve.

Rok vydania: 2022, Počet strán: 68

Publikácia je voľne prístupná