V sobotu 28.8.2021 Malokapatský banícky spolok v Pezinku usporiadal už tradičný 4.ročník detskej baníckej akadémie JUDr. Dušana Vilima.

Celé leto sme pripravovali túto akciu pre deti. Po skončení, v sobotu večer, sme boli všetci príšerne unavení, ale spokojní. Videli sme na detských tvárach, že sa im to páči a to nás poháňalo dopredu.

Tento rok skoro 180 detí a ich rodičov, sa zážitkovou formou dozvedeli o baníctve, geológii a prírode.

Deti po splnení rôznych úloh :  banské meranie, geológ, ryžovanie zlata, hľadanie nugetov v halde, obsluha lanovky, zvieratká, vyklopanie polodrahokamov zo sadry, spustenie sa na banskej šmykľavke, vyskúšanie požiarneho zásahu, netopierov a pod.

Po tom čo deti splnili všetky úlohy, boli prijaté do stavu baníckeho slávnostným skokom cez fáračky.

Akciu nám trochu znepríjemnil lejak, ktorý sa spustil cez obed, ale deťom to evidentne nevadilo. 

Po skončení súťažnej časti, mohli záujemcovia sa zúčastniť komentovanej prehliadky bane.

Veľmi radi by sme poďakovali spolupracujúcim spolkom a organizáciám :

  • OZ DHZ Pezinok – mesto, za ukážku zásahu, ktorý predviedli ich šikovný najmenší členovia
  • Romanovi Lehotskému zo Spoloku Permon Marianka za ukážku spracovania bridlice
  • Blanke Lehotskej s ZO SZOPK Miniopterus, Prírodovedecká fakulta UK, za rozprávanie o netopieroch
  • OZ Ochrana zdravia a životného prostredia z Modry.

Toto podujate vieme zoranizovať iba vďaka podpore donorov. Preto veľké ďakujeme patrí aj : 

NAFTA, a.s.

Mesto Pezinok

Všetky fotografie z podujatia si  môžete pozrieť tu :