Autor: Jozef Mišuta
Fotografie : osobné archívy členov MBS a archív spolku, Viliam Ladziansky
Názov: 20 rokov Malokarpatského baníckeho spolku

publikácia vydaná pri príležitosti 20. výročia založenia spolku

Rok vydania: 2022, Počet strán: 68

Publikácia je voľne prístupná