banicky_znak

Malokarpatský banícky spolok

Spolok je otvorená občianske združenie,  a jeho členmi sa môžu stať všetci sympatizanti s baníctvom, vyznávači podzemných priestorov, zberatelia minerálov, milovníci histórie najmä montánnej.

Udržiavanie a zachovávanie baníckych tradíci

Snaha o obnovovanie baníckych zvykov

Zhromažďovanie materiálnych hodnôt po banskej činnosti

Pezinok-erb

Malokarpatský banícky spolok začal písať svoju históriu v roku 2002. Vtedy, po prijatí bývalých pracovníkov Rudných baní primátorom mesta

Malokarpatský banícky spolok začal písať svoju históriu v roku 2002. Vtedy, po prijatí bývalých pracovníkov Rudných baní primátorom mesta, 24.júna,pri príležitosti spomienky na prvú písomnú zmienku o dobývaní drahých kovov v pezinskom chotári, sa začali ozývať hlasy, volajúce po pravidelnejšom stretávaní. Po vzore baníckych spolkov v niektorých banských mestách, bol 17.augusta 2002, počas Pezinského permoníka, vytvorený Malokarpatský banícky spolok v Pezinku. Do svojho programu prijal všetky body „ Zakladajúcej listiny Historického baníckeho krúžku pri závode RB Pezinok“ z roku 1986 a stal sa de facto jeho pokračovateľom.

banicky_znak

Z histórie

Tradícia ťažby rúd v Pezinku je stará niekoľko tisíc rokov, jej korene pravdepodobne siahajú až do praveku. V dobe bronzovej sa ťažilo len povrchovo. Bohaté ložiská povrchových medených žíl na Slovensku (Staré hory, Pezinok) a v Sedmohradsku už v eneolite pútali na seba pozornosť rozličných roľnícko-pastierskych rodov zo západu, juhu i východu. 

Banský náučný chodník

Banský náučný chodník (BNCH) približuje banskú činnosť od stredoveku do nedávnej minulosti. Prechádza oblasťami ťažby pyritových a antimónových rúd a okrajovo sa dotýka ťažby zlata.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez náš kontaktný formulár

Kontaktný formulár