You are currently viewing Šachtág pri príležitosti 20 výročia založenia spolku

Šachtág pri príležitosti 20 výročia založenia spolku

V sobotu 17.9.2022 sme usporiadali slávnostný šachtág pri príležitosti 20 výročia založenia Malokarpatského baníckeho spolku.

Na tento šachtág prijali pozvanie :

zástupcovia mestskej samosprávy,
prednostovia okresných úradov Pezinok a Malacky,
zástupca BSK,
Zväz vojakov Slovenskej republiky,
a samozrejme naši banícky kamaráti :

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky
Hornický spolek Apollonia Nové Sedlo
Hornická společnost podkrušnohorské oblasti, z.s.
Spolek severočeských havířů
Nadace LANDEK Ostrava
Spolek krojovaných horníků při obci Stonava
Hornicko-historický spolek pod Ralskem
Kroužek krojovaných horníků dolu František se sídlem v Horní Suché
Hornický spolek Tlučná
Bratrstvo sv. Barbory ve Stříbře
Kremnický banícky spolok
Banícky spevokol FOKOŠ
a mnoho iných vzácnych hostí.

Všetkým úprimne ďakujeme, že spolu s nami oslávili toto významné jubileum.