You are currently viewing Banícka svadba

Banícka svadba

V sobotu 22.06.2013, za krásneho počasia, sa členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, spolu s ostanými pozvanými hosťami, stretli v Kručišovej kúrii v Pezinku, aby boli svedkami svadobného obradu Jirka Vitáloša a Janky Kohoutovej. Vybavení vozíkom s drevom a pílkou, chomútom a bičíkom, darmi a kvetmi, sme išli na banícku svadbu. Tam nás už čakali priatelia z českých spolkov – Stříbro, Příbram, Horní Slavkov a ďalší, samozrejme všetci v slávnostných uniformách.

Prišla nevesta, bola nádherná. Dušan Vilím sa ujal prvého bodu baníckej svadby, a to odobierkou. Nevesta aj ženích sa odobrali od svojich rodičov podľa stanov prijatých pre banícke svadby pred niekoľkými stáročiami vo Vyšnej Slanej. Potom prešli medzi baníkmi, ktorí im z fokošov vytvorili slávobránu, k oddávajúcemu. Tým nebol nikto iný, ako primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga.

Po obrade prišli na rad dary. Od nás, okrem oficiálneho daru, dostal Jirko chomút a Janka bič. Obaja hneď vedeli, ako dary využijú. A začala zábava. Výborná hudba, jedlo, alkohol a iné dobroty. O dobrú nálada sa postarali aj Funny Fellows a tanečníci z tanečnej školy Petra Modrovského.

Po polnoci prišlo na rad čepčenie nevesty a redový tanec. Českí kamaráti boli nadšení, lebo to bola pre nich novota. A zábava pokračovala ďalej, až do skorých ranných hodín.

Čo dodať na záver? Ďakujeme Jirko a Janka, že sme mohli byť prítomní na tejto nádhernej svadbe a prajeme Vám do manželského života veľa zdravia, šťastia, lásky a božieho požehnania.

Zdar Boh!

Pridaj komentár