You are currently viewing 14. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

14. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

14. stretnutie banských miest a obcí Slovenska a zároveň 17. európske dni baníkov a hutníkov.

Malokarpatský banícky spolok dôstojne reprezentoval mesto Pezinok v srdci Slovenska v Banskej Štiavnici.