Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza

10.8.2018 sa členovia spolku stretli na výročnej členskej schôdzi.  Predseda bilancoval doterajšiu činnosť v tomto roku. Neskôr rozoberali program 11. stretnutia banských miest a obcí Slovenska.  Prideľovali sa jednotlivé úlohy.