You are currently viewing Hodnotiaca členská schôdza 2024

Hodnotiaca členská schôdza 2024

V piatok, 9.2.2024 sme sa stretli na hodnotiacej členskej schôdzi, kde sme si zhodnotili minulý rok našej činnosti a načrtli plán práce na tento rok. A je toho požehnane. Tak nám držte palce, by sme všetko zvládli.

Sme radi, že sa našej schôdze už tradične zúčastnil aj primátor mesta a zástupcovia spriatelených spolkov. ZO Zväzu protifašistických bojovníkov brig. gen. K. Pekníka, OZ Pernecké ONÉ.