You are currently viewing detská banícka akadémia JUDr.Dušana Vilima

detská banícka akadémia JUDr.Dušana Vilima

V sobotu 29.8.2020 Malokarpatský banícky spolok usporiadal tretí ročník destkej baníckej akadémie. Tento ročník bol o to náročnejší, že sme ho po prvý krát realizovali v našom novom reály Antimónovej štôlne.
Akadémia bola vyvrcholením polročnej práce na úprave areálu a ne organizovaní podujatia.

Reportáž a fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu : https://banicipezinok.sk/3-rocnik-detskej-banickej-akademie-judr-dusana-vilima/