You are currently viewing Brigády na Antimónovej štôlni

Brigády na Antimónovej štôlni

  • Post author:
  • Post category:Brigády

Počas mája členovia spolku odpracovali spolu 500 brigádnických hodín pri úpravách okolia Antimónovej štôlni. Počas týchto brigád sme odstránili panele, ktoré blokovali vstup do štôlní, vyčistili vstupy od nánosov bahna. Prečistili sme odvodňovacie žľaby, opravili sme poškodené mreže a zabezpečili portáli proti neoprávneným vstupom.

V priestore pri domčeku pribudol ďalší altánok, a drevené lavice na priedomí domčeka.

Týmto, ale nekončíme. O priestor sa budeme starať aj naďalej. Po dokončení terénnych úprav po rekultivácii chceme plochu zatrávniť, aby pobyt pre návštevníkov bol prijemnejší a tiež aby sa zabránilo erózii pôdy. Preto sme pokusne nasadili rôznu pôvodnú zeleň, a testujeme, ktorá sa najlepšie ujme.

Aby sme vedeli pokračovať potrebujeme aj Vašu podporu