Nová kniha o baníctve v Pezinku

Vo štvrtok 20. septembra boli v priestoroch Starej radnice uvedené  do života dve knihy. Pezinské baníctvo v XX. storočí,  autorkou publikácie  je Lucia Šurinová a Víno v prameňoch napísal Štefan…

Continue Reading

Výročná členská schôdza

10.8.2018 sa členovia spolku stretli na výročnej členskej schôdzi.  Predseda bilancoval doterajšiu činnosť v tomto roku. Neskôr rozoberali program 11. stretnutia banských miest a obcí Slovenska.  Prideľovali sa jednotlivé úlohy.

Continue Reading