Brigáda na Antimonovej štôlni.  20.10.2018

Brigáda na Antimonovej štôlni. 20.10.2018

Ďalšie oddychové miesto je na svete. Laco ide ako drak, a ďalší altán je na svete.  Na banskom náučnom chodníku pri Antimonke vzniká nový oddychový priestor.