Brigáda 4.11.2018 – Budúcnosť štôlňa

Brigáda 4.11.2018 – Budúcnosť štôlňa

Po oddychu v Poľsku načim dokončiť aj tretí posledný altán.  Tak aj pred Budúcnosť štôlňou vzniklo oddychové miesto. Altánok bol pokrstený žihľavou.