Rozlúčka z JUDr. Dušanom Vilimom

Rozlúčka z JUDr. Dušanom Vilimom

V piatok, 7.6.2019 sme odprevadili na poslednej ceste slávneho semestra JUDr. Dušana Vilima. Na obrade sa okrem smútiacej rodiny zúčastnili banícke spolky zo slovenska, čiech a poľska, zväz protifašistických bojovníkov, zástupcovia ministerstva hospodárstva SR, p. prezident Ivan Gašparovič, primátori Pezinka a Ľubietovej.

Po obrade sa konal smútočný šachtág na počesť slávneho semestra.


Tak Dušan, dávaj na nás z baníckeho neba pozor.

ZDAR BOH !