Prijatie u primátora mesta

Prijatie u primátora mesta

Dnes, 23. júna prijali zástupcovia mesta Pezinok Malokarpatský banícky spolok. Bola to 16. repríza tejto tradície. MBS si týmto pripomína hlavne prvú písomnú zmienku o baníctve v Pezinku.