Výročná schôdza 2016

Výročná schôdza 2016

Dňa 12.2.2016 sa konala v Pezinku Výročná členská schôdza. Zo 49 členov bolo prítomných 39. Pozvanie prijali aj primátor mesta Pezinok pán Oliver Solga a poslanec NR SR pán Pavol Pavlis. Po minúte ticha za zosnulého zakladajúceho člena Paľka Feketeho, sme si odsúhlasili 12 bodový program.

Po privítaní hostí, prečítal predseda spolku pán Štefan Granec správu o činnosti spolku za rok 2015. Rok 2015 bol pre spolok dosť náročný, ale aj cestovný.

Zúčastnili sme sa baníckych podujatí v Handlovej, Banskej Štiavnici, Kremnici, Ľubietovej, Havířova, Banskej Bystrici, Španej Doliny, Stáž pod Ralskem,  Český Krumlov, Stonavi. Je vidieť, že Pezinský baníci nezaháľali.

Rok 2015 bol hlavne pracovný. Všetok voľný čas, cez 1000 hodín, pracovali členovia baníckeho spolku na vybudovaní Baníckej Expozícii, ktorú 28.11.2015 slávnostne otvorili.

Všetkým, ktorý sa na prácach zúčastnili, predseda spolku moc, ale moc ďakuje. Tak isto sme sa zabávali na prvom Pezinsko-Ostravskom Šachtágu, ktorý viedol profesor Vysokej školy banskej v Ostrave pán prof. Pavol Prokop.

Kto nebol v Pezinku na Vinobraní a Šachtágu môže banovať. Lebo v Pezinku sa naozaj stretáva zmes spolkov zo Slovenska, Česka, Poľska a  Rakúska. Predseda spolku ďakuje všetkým členom spolku, ktorí sa podieľali na chode MBS v roku 2015..

            

 

S pozdravom naším  ZDAR BOH!

 

Predseda spolku MBS v Pezinku   Štefan Granec

Pridaj komentár