Prijatie u primátora mesta

Dnes, 23. júna prijali zástupcovia mesta Pezinok Malokarpatský banícky spolok. Bola to 16. repríza tejto tradície. MBS si týmto pripomína hlavne prvú písomnú zmienku o baníctve v Pezinku.    

Continue Reading

Sv. Mikuláš na sv. Barboru

Dňa 4.12.2016 (v nedeľu), sme pre naše deti a vnúčatá, usporiadali v banskej expozícii besiedku. Deti mali možnosť vidieť Mikuláša, anjelika a čerta. Po prednese si každé dieťa odnieslo domov…

Continue Reading

Vinobranie 2016

16. - 18. septembra sa v našom meste uskutočnilo Vinobranie. Aj tohto roku sa náš spolok zúčastnil na alegorickom sprievode v dopoludňajších hodinách, v posledný deň Vinobrania. Okrem MBS sa…

Continue Reading

71. výročie oslobodenia SR

Pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Slovenska, si MBS uctil pamiatku zosnulých, ktorých zásluhou bola oslobodená naša krajina. Vence sme položili pri pomníku spolu s primátorom, pánom Solgom, a viceprimátormi mesta…

Continue Reading

Brigáda Apríl 2016

Dňa 9.apríla, za sychravého a daždivého počasia, mal MBS brigádu na NBCH v Pezinku. Za prítomnosti 12. členov sa upravoval terén, tak aby bol priechodný aj pre malé deti.  …

Continue Reading

Plavecký maratón 2016

Dňa 18.3.2016 sa Malokarpatský banícky spolok v Pezinku zúčastnil na 24- hodinovom maratóne v plávaní pod vedením predsedu a zároveň aj morským vlkom Štefanom Grancom. Účasť členov bola pomerne  dobrá,…

Continue Reading