You are currently viewing Výber vhodnej trasy

Výber vhodnej trasy

  • Post author:
  • Post category:Brigády

5.12.2021 sa členovia Malokarpatský banícky spolok a Pernecké ONÉ stretli v Malokarpatských lesoch medzi Pezinkom a Pernekom, kde sme sa dohodli na spoločnom veľkom projekte.

Prešli sme si terén a zvolili najvhodnejšiu trasu budúceho náučného chodníku.