You are currently viewing Noc múzeí a galérií 2024

Noc múzeí a galérií 2024

Banícka expozícia v Pezinku bola aj počas dnešnej noci múzeí a galérií otvorená.

Pripravili sme pre návštevníkov trochu netradičné prehliadky, počas ktorých si svietili ručnými baterkami.

Na nádvorí si návštevníci vyskúšali tvrdosť minerálov podľa Mohsovej stupnice tvrdosti. V samotných priestoroch expozície sa dozvedeli o histórii baníctva v našom regióne.