You are currently viewing Výber vhodnej trasy

Výber vhodnej trasy

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Brigády

5.12.2021 sa členovia Malokarpatský banícky spolok a Pernecké ONÉ stretli v Malokarpatských lesoch medzi Pezinkom a Pernekom, kde sme sa dohodli na spoločnom veľkom projekte.

Prešli sme si terén a zvolili najvhodnejšiu trasu budúceho náučného chodníku.