You are currently viewing Noc múzeí a galérií 2023

Noc múzeí a galérií 2023

Noc múzeí a galérií 2023. Aj banícka expozícia bola otvorená pre nočných návštevníkov.

Keďže sme banícka expozícia, tak sme nepoužili normálne osvetlenie, ale návštevníci dostali baterky, aby si sami svietili.

Vďaka našim členom Lucii Šurinovej a Karolovi Pukančíkovi sme sa vôbec po prvý krát zapojili do tejto peknej a poučnej akcie.