You are currently viewing Výročná členská schôdza 2023

Výročná členská schôdza 2023

10. august 2023 členovia Malokarpatského baníckeho spolku sa stretli na výročnej členskej schôdzi.
Zhodnotili sme prvý polrok a pripravili plán práce na ďalší.

Sme veľmi radi že naše rady sa rozrástli 5 nových členov. Nuž, vitajte medzi nami.

Na schôdzi sa zúčastnil aj prednosta Okresného úradu Pezinok Bohuš Chochlík, členovia spriatelených organizácií : Základnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členovia pezinského klubu Zväzu vojakov SR, členovia OZ Pernecké ONÉ.