You are currently viewing Sadenie stromčekov

Sadenie stromčekov

Malokarpatský banícky spolok v priestoroch Antimónovej štôlne už dlhšiu dobu vysádza zeleň.
Začali sme trávou.
Minulý rok sme posadili do mini škôlky buky, duby, borovice a jedlé gaštany.

Tento rok sme vysadili morušu, orechy a k domčeku na slnečné miesto sme vďaka modranským vinárom posadili vinič Izabela (ďakujeme Vinárstvu štyri ruky ).