You are currently viewing Prijatie nášho spolku do Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

Prijatie nášho spolku do Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

v Piatok 21.4.2023 sa v Rudolfově konala Valná hromada a hornické konzilium Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Malokarpatský banícky spolok v Pezinku sa zúčastnil tejto valnej hromady.

Členia SHHS ČR jednohlasne schválili žiadosť nášho spolku stať sa členom Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a Pezinský spolok sa tak stal 34. členom združenia.

Pravdepodobne sa mnohí budú pýtať prečo ? Prečo české združenie ? Končíme so slovenským združením ?

Odpoveď je nie, určite nekončíme. Stále sme členmi aj Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a naďalej budeme v združení aktívne pracovať.

A prečo sme členmi aj českého združenia ? Často chodievame na akcie organizované českými spolkami a sú to naši naozaj dobrí kamaráti. Cítili sme, že by sme radi spolupracovali bližšie. Zároveň sme takto chceli naplniť aj odkaz JUDr. Dušana Vilima, ktorý mal víziu bližšej spolupráce medzi oboma združeniami.

Tak sme si povedali, že Malokarpatský banícky spolok v Pezinku by mohol byť tým prvkom, ktorý bude obe združenia spájať.

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Reportáž TV Pezinok o prijatí do SHHS ČR