You are currently viewing Podkrušnohorské technické múzeum

Podkrušnohorské technické múzeum

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Činnosť spolku

V piatok 10.9.2021 ešte pred stretnutím hornických měst ČR v Moste členovia spolku navštívili unikátne Podkrušnohorské technické múzeum. Múzeum v areály bývalej hlbinnej bane Julius III v Kopistech u Mostu.

Atmosféra autentickej hlbinnej bane, v ktorej sa múzeum nachádza, podčiarkuje vystavené historické exponáty. Múzeum umožňuje návštěvníkom okrem iného „fáranie“ do umelo vytvorenej štôlne. Atraktívne reálne expozície predstavujú i rudné dobývanie v Krušných horách.