You are currently viewing Jarná brigáda

Jarná brigáda

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Brigády

V dnešnú prvoaprílovú sobotu sme usporiadali veľkú brigádu. Zišlo sa do 20 ľudí, ktorí priložili ruku k dielu. Pomohli nám aj kamaráti aj z iných miest – Malaciek, Perneku, Popradu a Gelnice.
V dobrej nálade sme urobili veľmi veľa práce. Dokončili sme nové stojany na bicykle pre projekt cykloturistického chodníka Pernek-Pezinok.
Dievčatá vyčistili vnútro voza na dopravu mužstva. Vyčistil sa odvodňovací jarok. Aby nám prívalové dažde nevytápali domček, urobili sa jarky a odrážky, tak aby táto voda skončila v retenčnej nádrži.
Opravili sme štôlničku so svätou Barborkou.

Ešte raz ďakujeme všetkým, zúčastneným je super, keď je vidieť za nami kus práce.