You are currently viewing Inštalácia tabúľ a smerovníkov

Inštalácia tabúľ a smerovníkov

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Brigády

V dnešný sviatočný deň členovia Malokarpatského baníckeho spolku a OZ Pernecké ONÉ osádzali náučné tabule, ktoré sú umiestnené na budúcej trase Pezinsko-Perneckého náučného cyklochodníka, realizovaného z dotácie z regionálneho dotačného mechanizmu Bratislavského samosprávneho kraja.

V jeden deň dve partie pracovali zároveň na Pezinskej aj Perneckej strane.