You are currently viewing Rok 2015

Rok 2015

Pre Malokarpatský banícky spolok v Pezinku je posledný štvrť rok 2015 úspešný. Okrem toho, že 28.novembra sprístupnil Banícku expozíciu a konal sa 1. “PEZINSKO-OSTRAVSKÝ” SVÄTOBARBORSKÝ ŠACHTÁG, si dňa 15.decembra 2015  v divadle ” A r e n a ” v Bratislave prevzali cenu Bratislavského samosprávneho kraja- Pamätný list predsedu na slávnostnom gala večeri z rúk p.predsedu Pavla F r e š a . Cenu prevzal predseda spolku Štefan  G r a n e c   a  členovia spolku. Medzi viacerými ocenenými význačnými osobnosťami bol Malokarpatský banícky spolok Pezinok jediným oceneným kolektívom.Členovia spolku aj touto cestou ďakujú poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, za prejavenú úctu k práci spolku.Zároveň prajeme všetkým členom spolku a jeho sympatizantom všetko najlepšie hodne zdravia v novom roku 2016.
 
ZDAR BOH!
Predseda spolku Granec Štefan

Vélemény, hozzászólás?