You are currently viewing Svätobarborská omša

Svätobarborská omša

Dnes 4. decembra si pripomíname sviatok svätej Barbory. Patrónke baníkov bola aj venovaná liturgia v dolnom kostole v Pezinku, ktorej sa zúčastnili aj naši členovia.