You are currently viewing Spomienka bielych ruží 2023

Spomienka bielych ruží 2023

⚒DEŇ BIELYCH RUŽÍ⚒

10. augusta si členovia Malokarpatského baníckeho spolku pripomenuli významný Deň bielych ruží.

Tohtoročná pietna spomienka sa konala pri banskom vozíku za účasti primátora mesta Pezinok Romana Mácsa, viceprimátorky Renáty Klimentovej, prednostu Okresného úradu Pezinok Bohuša Chochlíka, členov spriatelených organizácií Základnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členov pezinského klubu Zväzu vojakov SR, zástupcu katolíckej cirkvi Andreja Šottníka a verejnosti.

V tento deň si pripomíname obete baníckych nešťastí a vyjadrujeme úctu ich rodinám. Ich obetavosť a odvaha nesmie byť zabudnutá. Nech sú naše myšlienky s nimi a nech sa ich pamiatka uchováva v našich srdciach.