You are currently viewing Prijatie u primátora Pezinka k 680 výročiu Pezinského baníctva.

Prijatie u primátora Pezinka k 680 výročiu Pezinského baníctva.

Už tradičné prijatie u primátora mesta Pezinok, dnes pri príležitosti výročia 680. rokov Pezinského baníctva.

Reportáž Pezinskej TV