You are currently viewing Posvätenie obrazu a sošky Svätej Barbory

Posvätenie obrazu a sošky Svätej Barbory

V nedeľu 4. decembra Malokarpatský banícky spolok zorganizoval posvätenie obrazu a sošky svätej Barbory, patrónky baníkov, pri príležitosti sviatku sv. Barbory.

Soška aj obraz sú umiestnené v areály Antimónovej štôlne, na trase banského náučného chodníka.

Ďakujeme všetkým zúčastneným : pastoračný kňaz Marek Török, primátor mesta Pezinok JUDr. Roman Mács, zástupcovia samosprávy, zástupcovia OZ Pernecké ONÉ, členovia nášho spolku, ako i ostatná verejnosť