You are currently viewing Pezinský Permoník 2015

Pezinský Permoník 2015

V dňoch 14.-16. augusta sa v Pezinku konalo obľúbené kultúrne podujatie Pezinský Permoník. Otvorenie Permoníka bolo vo vtipnom duchu, kde bola predstavená dávno stratená zmluva medzi Permoníckym a Uhorským kráľom.

Súčasťou permoníka bola burza minerálov, mestská tancovačka, ale aj pouličné ryžovanie zlata a mnohé iné podujatia venované širokej vekovej kategórii návštevníkov. Medzi sprievodné programy patril aj Banícky kahan- súťaž baníckych spevokolov o najkrajšiu banícku pesničku.

Táto udalosť pripomenula obyvateľom mesta ale aj turistom banícku minulosť Pezinka.

Leave a Reply