You are currently viewing Paleontológia na baníckej akadémii

Paleontológia na baníckej akadémii

Sme radi, že na detskej baníckej akadémii bude jedno zo stanovísk venované aj paleontológii.

Svojou návštevou nás poctia pracovníci Katedry geológie a paleontológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí zoznámia deti s týmto vedným odvetvím.

Okrem zážitkov a vedomostí si deti odnesú aj odliatok niektorého z prehistorických živočíchov.