You are currently viewing Nová banská technika na Antimonke

Nová banská technika na Antimonke

  • Post author:
  • Post category:Brigády

Dnes 30.3.2023 sme priviezli do areálu Antimónovej štôlne nové exponáty banskej techniky z Hornonitranskych baní Prievidza, a.s. Jeden banský vozík, jeden “klanyčák” a voz na dopravu mužstva. Vozíky sme uložili na vopred pripravené koľaje.Takto postupne chceme rozširovať vonkajšiu expozíciu banskej techniky. Expozícia je verejne prístupná v areáli Antimónovej štôlne na trase banského náučného chodníka.Týmto chceme veľmi pekne poďakovať spoločnosti Hornonitrianske bane, a.s. za poskytnutú techniku.