You are currently viewing Mikuláš v expozícii

Mikuláš v expozícii

Dnes večer prišiel do baníckej expozície Mikuláš aj s Anjelom.

Zle mu robil čert so svojou pomocníčkou. Deťom Mikuláš priniesol sladkosti a čert mal pripravené pre deti, ktoré neposlúchali uhlie, cibuľu a zemiaky.

Nakoľko detičky boli poslušné, tak dostali iba dobroty a čert zostal s dlhým nosom.