You are currently viewing Inštalovanie nakladača NL-12 v areály Antimónovej štôlne

Inštalovanie nakladača NL-12 v areály Antimónovej štôlne

  • Post author:
  • Post category:Brigády

V utorok 25.1.2022 sme v areály Antimónovej štôlne nainštalovali prvý exponát z pripravovanej exteriérovej výstavy banskej techniky.

Banský nakladač NL-12, ktzorý sa nám podarilo zakúpiť zo Stříbra v ČR.

Reportáž TV Pezinok o novom exponáte :