You are currently viewing Brigáda – príprava koľajiska

Brigáda – príprava koľajiska

  • Post author:
  • Post category:Brigády

“Cezkopcová” spolupráca funguje aj na iných projektoch. V nedeľu v areály Antimónovej štôlne nám prišli členova OZ Pernecké ONÉ, pomôcť pripraviť koľaje na nový exponát, ktorý bude umiestnený v areáli.