You are currently viewing 25. Setkání hornických měst a obcí ČR v Mostě

25. Setkání hornických měst a obcí ČR v Mostě

Cez víkend 10-12.9.2021 sa členovia spolku zúčastnili stretnutia českých banských miest a obcí v severočeskom meste Most.

Na slávnostnej časti sme sa zúčastnili sprievodu, položili sme kvety k novému odhalenému baníckemu pamätníku, odovzdaniu cien Permon.

V rámci voľného času sme navštívili hrad Hněvín nad mestom, a taktiež zatopenú povrchovú baňu Ležáky.
Zabavili sme sa na bohatom kultúrnom programe.