You are currently viewing 13. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Nižnej Slanej

13. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Nižnej Slanej

V sobotu 4.9.2021 sa členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku zúčastnili 13. stretnutia BMOS v Nižnej Slanej. Pri tejto príležitosti sme sa zúčastnili spoločne s primátorom mesta Pezinok, slávnostného odhalenia pamätnej tabule v obci Kobeliarovo. Kobeliarovo je rodná obec nášho zakladajúceho člena JUDr. Dušana Vilima.

Po tomto slávnostnom akte sme sa presunuli do Nižnej Slanej, kde sme pokračoval program stretnutia.