You are currently viewing Prijatie u primátora mesta

Prijatie u primátora mesta

Prijatie u primátora. 24. jún je dňom pezinského baníctva. Pri tejto príležitosti sa každoročne koná slávnostné prijatie u primátora mesta Pezinok.

Nebolo tomu inak ani v tento rok a pán primátor JUDr. Roman Mács nás prijal v reprezentačných historických priestoroch starej radnice.

Pre nás to má zvláštnu symboliku, pretože v tejto budove sídlil v rokoch 1778 – 1856 banský súd.

Ani dátum dňa pezinského baníctva nie je náhodný. 24. júna 1339 Kráľ Karol Róbert z Anjou povolil Pezinským a Svätojurským grófom Šebušovi a Petrovi, ťažiť zlato a iné kovy na svojich pozemkoch.