Hodnotiaca členská schôdza 15.2.2019

Hodnotiaca členská schôdza 15.2.2019

15.2.2019 sa zišla členská základňa Malokarpatského baníckeho spolku na hodnotiacej schôdzi.  Okrem zhodnotenia uplynulého roku členovia schválili aj plán práce na rok 2019