Prijate u primátora 2020

Prijate u primátora 2020

Dňa 24.6.2020 boli pezinský baníci prijatí u zástupkyne primátora mesta Pezinok, Márii Wagingerovej. Prijatia sa zúčastnili okrem členov Malokarpatského baníckeho spolku aj Jirko Vitátoš, zastupujúci Barboru n.o. a predseda Spolku Permon Marianka, Roman Lehotský. Pri tejto príležitosti odovzdal Roman Lehotský manželke zosnulého Dr. Dušana Vilima knihu, ktorá mu bola venovaná. Dojemné chvíle vystriedala chvíľa priateľského posedenia a vzájomného porozumenia.